Công ty TNHH Tin học Naturetech Xi'an
call us on: +86-29-81129402
Trang chủ > Tin tức > Nội dung

EID Mubarak


Nguyện Allah ban phước cho bạn với thành công trong bất cứ việc gì bạn làm!

EID Mubarak!

EID Mubarak.jpg

Một cặp: Ngày quốc khánh

Tiếp theo: Lễ hội trung thu

Contact Us

Địa chỉ: C1008 Xinyidai quốc tế, 7 Xixie Road, Xi'an Trung Quốc 710065

Điện thoại: 86-29-63652300

E-mail: info@agronaturetech.com

Web: www.agronaturetech.com

© Công ty TNHH Tin học Naturetech Xi'an